تخفیف ویژه!
کد شناسه :44083

پر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب پر : از آنجا که در این نوشته، مجال برسی هر دوره از ادبیات انگلیسی و بحث پیرامون آن وجود ندارد و هدف نگاهی موجز به ادبیات داستانی است تا به داستانی همچون(پر) برسیم که تنها در مقوله شاخه ای از ادبیات عامه پسند انگلیسی قابل برسی است. ادبیات عامه پسند اوایل قرن بیستم انگلیسی، ریشه در ادبیات دوره رمانتیک دارد و ریشه های رمانتیسم قرن نوزدهمی را نیز باید در ادبیات سده های پیشین جستجو کرد. سده نوزدهم دوران درخشانی از رمان نویسی را نیز شاهد بوده است و...