تخفیف ویژه!
کد شناسه :45481

بار دیگر شهری که دوست می داشتم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم : بخشی از کتاب- هلیا بدان که من به سوی تو بازنخواهم گشت. تو بیدار می نشینی تا انتظار پشیمانی بیافریند. بگذار تا تمام وجودت تسلیم شدگی را با نفرین بیامیزد، زیرا که نفرین بی ریاترین پیام آور درماندگی ست. شب های اندوهبار تو از من و تصویر پروانه ها خالی ست و...