تخفیف ویژه!
کد شناسه :43934

شاهنامه بزرگ ایلخانی-دموت(Rوزیری)عطار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

شاهنامه بزرگ ایلخانی به عنوان یکی از شاهکارهای بزرگ دوره ایلخانی شناخته شده و مورد توجه هنرشناسان و محققین در طول تاریخ بوده است. با توجه به آسیبهای فراوانی که طوفان حوادث بر این نسخه وارد نموده و همچنین سرگذشت نامعلوم و پر فراز و نشیب این نسخه در طول تاریخ و جداسازی تصاویر از نسخه اصلی و فروش آنها بصورت تک برگها به موزه ی های سراسر دنیا، بر ابهامات موجود در این نسخه افزوده شده است و ...