تخفیف ویژه!
کد شناسه :43871

دفتر بزرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب دفتر بزرگ : از شهر بزرگ می رسیم. همه ی شب در سفر بودیم. چشمان مادرمان قرمز است. او دو کارتن بزرگ حمل می کند و هرکدام از ما چمدانی کوچک از لباس های مان، به اضافه ی لغت نامه ی بزرگ پدرمان که وقتی بازوهای مان خسته می شود، آن را دست به دست می دهیم. مدت زیادی راه می رویم. خانه ی مادربزرگ فاصله ی زیادی تا ایستگاه دارد و...