حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :43745

آداب معاشرت برای همه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب آداب معاشرت برای همه : هر عضوی از هر خانواده ای رفتار و آداب معاشرت خاص خود را دارد، خوب یا بد. رفتار خوب نشان دهنده ملاحضات برای احساسات دیگران است، درحالیکه رفتار بد نشان دهنده بی فکری و بی تربیتی ماست، همه باید رفتار و آداب معاشرت خوب را یاد بگیرند حتی اعضای خانواده های سلطنتی جهان و...