تخفیف ویژه!
کد شناسه :45463

مدير مدرسه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مدير مدرسه : بخشي از كتاب- از در كه وارد شدم، سيگارم دستم بود و زورم آمد سلام كنم. همين طوري دنگم گرفته بود قد باشم. رييس فرهنگ كه اجازه ي نشستن داد، نگاهش لحظه اي روي دستم مكث كرد و بعد چيزي را كه مي نوشت، تمام كرد و مي خواست متوجه من بشود كه رونويس حكم را روي ميزش گذاشته بودم و...