تخفیف ویژه!
کد شناسه :43688

روز را خورشيد مي سازد روزگار را ما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب روز را خورشيد مي سازد روزگار را ما : بخشي از كتاب- داستان دو برادر را شنيده ايد كه يكي از آن ها معتاد بود و خانواده اش را اذيت مي كرد؛ اما ديگري در حرفه اش خيلي موفق بود و در جامعه احترام خاصي داشت و خانواده اش خوشبخت بودند؟ بعضي از افراد مي خواستند بدانند چرا دو برادر كه والدينشان يكي هستند و در محيط يكسان پرورش يافته اند، اين قدر متفاوت اند و...