تخفیف ویژه!
کد شناسه :43493

کشف قدرت درون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب کشف قدرت درون : همه مردم قدرت درون دارند. در برخی این قدرت در سبک ربریشان بازر می گردد. در برخی دیگر این قدرت خود را در تلاش های وقفه ناپذیر ایشان جهت نیل به اهدافشان نشان می دهد. در بسیاری از مردم این قدرت در آرامش و طمانینه ای دیده می شود که آنها را یاری می کند تا بر مرارت های زندگی فائق آیند و...