تخفیف ویژه!
کد شناسه :43159

نفوذ کلام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نفوذ کلام - راز موفقیت شما، توانایی در سخن گفتن با مخاطب تان است. زیبا سخن گفتن حرمت و توجه دیگران نسبت به شما را برمی انگیزد و در هر موقعیتی که هستید محترم تر و گرامی تر می شوید و مورد توجه کسانی قرار می گیرد که می توانند یاری تان دهند و درها را برایتان بگشایند و نیز با خوب سخن گفتن می توانید دیگران را متقاعد کنید که اساسا هوشمند تر و با استعدادتر از دیگرانی هستید که قادر به زیبا سخن گفتن نیستند و...