تخفیف ویژه!
کد شناسه :45385

نجوم به زبان ساده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نجوم به زبان ساده : تاريخ نجوم را مي توان به سه دوره تقسيم كرد: دوره زمين مركزي، دوره كه كهكشاني و دوره كيهاني، آغاز دوره اول در ايام باستان است و پايان آن در قرن شانزدهم. دوره دوم از قرن هفدهم تا آخر قرن نوزدهم طول كشيد و دوره سوم در قرن بيستم آغاز بيستم اغاز شد و هنوز ادامه دارد. منجمان نخستين معتقد بودند كه زمين بايد در مركز جهان باشد و فرض مي كردند كه خورشيد، ماه و ستارگان به دور زمين ساكن مي گردند و...