حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :45385

نجوم به زبان ساده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب نجوم به زبان ساده : تاریخ نجوم را می توان به سه دوره تقسیم کرد: دوره زمین مرکزی، دوره که کهکشانی و دوره کیهانی، آغاز دوره اول در ایام باستان است و پایان آن در قرن شانزدهم. دوره دوم از قرن هفدهم تا آخر قرن نوزدهم طول کشید و دوره سوم در قرن بیستم آغاز بیستم اغاز شد و هنوز ادامه دارد. منجمان نخستین معتقد بودند که زمین باید در مرکز جهان باشد و فرض می کردند که خورشید، ماه و ستارگان به دور زمین ساکن می گردند و...