تخفیف ویژه!
کد شناسه :41590

نوشته هاي كرانه اي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نوشته هاي كرانه اي : گابريل گارسيا ماركز اين مقالات و داستان ها را در سال هاي جواني نوشته و چون آن ها را در شهرهاي مختلف ساحلي كلمبيا نوشته، اسمش را نوشته هاي كرانه اي گذاشته است. از همان زمان سوررئاليسم شديدي در داستان هاي او مشاهده مي شود، آن چنان كه در بعضي نوشته ها، مانند خل بازي ها خواننده ممكن است تصور كند شايد نويسنده اشتباه نوشته و...