تخفیف ویژه!
کد شناسه :41455

تاریخ ایران کمبریج(ج3)(ق پنجم)جشنها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب تاریخ ایران کمبریج(ج3)(ق پنجم)جشنها : طبیعی است که در کنار تاریخ ایران، آنهم به روایت تاریخ متون و اسناد معتبر و یک سلسله گمانه زنی های تاریخ و کارهای از این دست، تاریخ به روایت متون دینی وکتیبه ای، از جمله اوستا، متون فارسی میانه زرتشتی، و به یک تعبیر تاریخ اساطیری یا تاریخ ایران براساس افسانه ها و اساطیر برجای مانده، نیز جای گیرد و...