تخفیف ویژه!
کد شناسه :45347

گزینه ادب پارسی(18)گزیده تاریخ بیهقی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گزینه ادب پارسی(18)گزیده تاریخ بیهقی : تمام گزینه هایی که تاکنون از تاریخ از تاریخ پرارج ابوالفضل بیهقی فراهم آمده، حاصل کار ادیبان بوده است. اگر بتوان نویسنده این سطور را اهل تاریخ دانست، می توان این نکته را نخستین تفاوت این کار، با دیگر گزیده های موجود به شمار آورد. به همین دلیل کوشش شده است متنی فراهم آید که در مجموع نیازهای دانشجویان تاریخ را نیز از چنین گزیده ای پاسخ گوید و...