تخفیف ویژه!
کد شناسه :45347

گزينه ادب پارسي(18)گزيده تاريخ بيهقي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گزينه ادب پارسي(18)گزيده تاريخ بيهقي : تمام گزينه هايي كه تاكنون از تاريخ از تاريخ پرارج ابوالفضل بيهقي فراهم آمده، حاصل كار اديبان بوده است. اگر بتوان نويسنده اين سطور را اهل تاريخ دانست، مي توان اين نكته را نخستين تفاوت اين كار، با ديگر گزيده هاي موجود به شمار آورد. به همين دليل كوشش شده است متني فراهم آيد كه در مجموع نيازهاي دانشجويان تاريخ را نيز از چنين گزيده اي پاسخ گويد و...