تخفیف ویژه!
کد شناسه :45339

گزینه ادب پارسی(33)هشت قصه شاهنامه فردوسی(جلد دوم)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گزینه ادب پارسی(33)هشت قصه شاهنامه فردوسی(جلد دوم) : بخشی از کتاب- افراسیاب تا جیحون یکسره اسب تاخت. چون به جیحون رسید، خسته و دردمند، یک هسته در آنجا ماند. روز هشتم شرمسار و سرشکسته، نزد پدر رفت. بدو گفت: که ای نامبردار شاه- تو را بود از این جنگ جستن گناه- یکی آن که پیمان شکستن ز شاه- بزرگان پیشین ندیدند راه و...