حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :460

رستاخیز کلمات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب رستاخیز کلمات : صرتگران روس، در آغاز قرن بیستم، چشم انداز تازه ای در حوزه مباحث جمال شناسی و نظریه ادبیات وارد محافل فرهنگی جهان کردند که آثارش هنوز هم در حال گسترش است. با عرضه کردن نظریه های نو، درباره زبان شعر و پیرنگ داستان و بوطیفای سینما و ساختار قصه های عامیانه، به آفاقی رسیدند که هیچ گاه از تاریخ فرهنگ بشری حذف پذیر نیست و...