تخفیف ویژه!
کد شناسه :460

رستاخيز كلمات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رستاخيز كلمات : صرتگران روس، در آغاز قرن بيستم، چشم انداز تازه اي در حوزه مباحث جمال شناسي و نظريه ادبيات وارد محافل فرهنگي جهان كردند كه آثارش هنوز هم در حال گسترش است. با عرضه كردن نظريه هاي نو، درباره زبان شعر و پيرنگ داستان و بوطيفاي سينما و ساختار قصه هاي عاميانه، به آفاقي رسيدند كه هيچ گاه از تاريخ فرهنگ بشري حذف پذير نيست و...