تخفیف ویژه!
کد شناسه :45316

قرآن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

قرآن كريم : اين اثر حاصل سال ها مطالعه و تروي پيگير در قرآن كريم و تفاسير مختلف است. سعي نگارنده بر آن بوده است كه فهم آيات را براي عموم علاقمندان اين نامه آسماني آسان كند، اما چنين دريافت كه به صرف ترجمه نمي توان بدين مقصود رسيد، اگرچه آن ترجمه در ذروه اعلاي دقت و فراست قرار گرفته باشد و...