تخفیف ویژه!
کد شناسه :45316

قرآن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

قرآن کریم : این اثر حاصل سال ها مطالعه و تروی پیگیر در قرآن کریم و تفاسیر مختلف است. سعی نگارنده بر آن بوده است که فهم آیات را برای عموم علاقمندان این نامه آسمانی آسان کند، اما چنین دریافت که به صرف ترجمه نمی توان بدین مقصود رسید، اگرچه آن ترجمه در ذروه اعلای دقت و فراست قرار گرفته باشد و...