تخفیف ویژه!
کد شناسه :40277

مقدمه اي بر پژوهش در جامعه شناسي خانواده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

نهاد خانواده ركن اساسي در شكل‌گيري جوامع بشري است ولي اين نهاد نيز واقعيتي تاريخي دارد و در طول زمان و عرض مكان به شكل‌هاي گوناگوني ديده شده، و تغييرات و تحولات آن نيز مورد توجه جامعه‌شناسان بوده است. در ايران نيز خانواده اهميت ويژه‌اي داشته و دارد، ولي تغييراتي كه در چند دهه? اخير رخ داده، الزام كرده كه وضعيت و كاركرد اين نهاد مورد بازبيني قرار گيرد. كتاب حاضر نه‌تنها به عناصر مهم تغييرات در نهاد خانواده اشاره مي‌كند، بلكه كوشيده تا وجوه متحول خانواده را كه نيازمند مطالعه و پژوهش است معرفي كند.