تخفیف ویژه!
کد شناسه :40003

معماري جهان اسلام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب معماري جهان اسلام - معماري جهان اسلام ديرگاهي است شاهد تحسين و تمجيد دنياي غرب است ولي  اين دلبستگي و شيفتگي بيش تر فاقد هر نوع فهم و دراك از انديشه ها و طرز زندگي مسلمانان است و معماري اسلامي فراتر از منظره گنبدها و مناره ها، كاخ هاي معطر  مطبوع و كاشي هاي فيروزه اي با شكوه و غير از آن است، اين معماري بيان حقيقي فرهنگ پرمايه اي است كه در عرض هزاران سال ممالك مختلف از اسپانيا و جاوه گرفته تا آسياي مركزي و آفريقاي ماوراي  صحاري را به هم نزديك كرده و در بين آن ها يگانگي ايجاد كرده است. عمارات اسلامي بيان كننده عقايد مذهبي، ساخت اجتماعي و اقتصادي، انگيزه سياسي و ذوق پروري بصري يك سنت فراگير و متحد است و...