تخفیف ویژه!
کد شناسه :451

جنایت و مکافات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب جنایت و مکافات : بخشی از کتاب- در غروب یک روز بسیار گرم آغاز ژوئیه، جوانی از اتاق بسیار کوچکی که در کوچه ی س... اجاره کرده بود، بیرون آمد و با گام های کند و نامطمئن به طرف پل ک... رفت. بخت با او یاری کرد و روی پله ها به صاحب خانه اش برنخورد. اتاق اینجوان زیرشیروانی ساختمانی بزرگ بود و در طبقه ی پنجم قرار داشت و...