تخفیف ویژه!
کد شناسه :451

جنايت و مكافات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جنايت و مكافات : بخشي از كتاب- در غروب يك روز بسيار گرم آغاز ژوئيه، جواني از اتاق بسيار كوچكي كه در كوچه ي س... اجاره كرده بود، بيرون آمد و با گام هاي كند و نامطمئن به طرف پل ك... رفت. بخت با او ياري كرد و روي پله ها به صاحب خانه اش برنخورد. اتاق اينجوان زيرشيرواني ساختماني بزرگ بود و در طبقه ي پنجم قرار داشت و...