تخفیف ویژه!
کد شناسه :39784

چگونه فرزندم راتربيت كنم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چگونه فرزندم راتربيت كنم : بچه ها راهنمايي و محدوديت مي خواهند، تا بدانند چه كارهايي مي توانند بكنند و چه كارهايي نمي توانند، و بدانند وقتي نمي توانند رفتار خودشان را كنترل كنند، كسي در كنارشان هست كه آن ها را ايمن و سالم نگه دارد؛ اين تربيت است، تربيت يعني آموزش دادن. اين اصل قضيه و تنها جنبه ي مثبت، آينده نگر و بارآور تربيت است و...