حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :39671

مالیخولیای محبوب من

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

برایم نوشته بودی که ابن سینا در تعریف عشق گفته که «عشق نوعی مالیخولیای عارض بر روح است»و من در جوابت نوشتم که :«و این مالیخولیای محبوب من است.» این مال چتهای این اواخرمان بود که تا می آمد به جایی برسد می نوشتی: کارهایت تلنبار شده و شرکت جای لاس اینترنتی نیست و بی هیچ آیکونی آف می شدی! یک بار هم که دیگر رو کرده بودی می خواهی ولم کنی برایم نوشتی:«اماحسرت نداشتنت باری ست که یک عمر برشانه هایم سنگینی می کند»