حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :40421

گزیده (37)هزارویک شب (3)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گزیده (37)هزارویک شب (3) : بخشی از کتاب- به روزگار قدیم، طاووسی با ماده خود در کنار دریا جای داشتند و در آن مکان، بسی درندگان و وحشیان بودند؛ ولی درختان بسیاری نیز در آنجا بود و طاووس با ماده خود، شبها از بیم، به فراز درختی از درختان برمی شدند و پیوسته در جستجوی مکان دیگر بودند که به جزیره ای پر آب و علف و درخت فرود آمدند و...