تخفیف ویژه!
کد شناسه :39406

نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد : دنیای امروز می تواند تا حدودی گیج کننده باشد، نه فقط در سطح جهانی، بلکه در زندگی روزمره مان. در تجارت، اشخاصی که هنوز بعد از این همه تعدیل نیروهای کار در سال های اخیر مشغول کار هستند، ساعات بیشتری کار می کنند. رقابت، پاسخ سریع به فرصت ها، تحول، تغییر جهت راهبردی، خطرپذیری، فعالیت بیشتر همراه با درآمد کمتر و فشارهای اقتصادی، شرایط زندگی در این جهان هستند و...