تخفیف ویژه!
کد شناسه :43335

تقویت هوش(2)هوش یادگیری سرگرمی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تقویت هوش(2)هوش یادگیری سرگرمی : این مجموعه براساس نتیجه های به دست آمده از پژوهش هایی که بر روی ماهیت استعدادهای آدمی و برای آموزش مستقیم در مهارت های ذهنی کودکان طرح ریزی شده است. این کتاب آموزش هایی را روی هریک از استعدادهای ابتدایی ذهن، تدارک می بیند. این کتاب برای دوره آمادگی و پیش از دبستان تدوین شده است و...