تخفیف ویژه!
کد شناسه :43335

تقويت هوش(2)هوش يادگيري سرگرمي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تقويت هوش(2)هوش يادگيري سرگرمي : اين مجموعه براساس نتيجه هاي به دست آمده از پژوهش هايي كه بر روي ماهيت استعدادهاي آدمي و براي آموزش مستقيم در مهارت هاي ذهني كودكان طرح ريزي شده است. اين كتاب آموزش هايي را روي هريك از استعدادهاي ابتدايي ذهن، تدارك مي بيند. اين كتاب براي دوره آمادگي و پيش از دبستان تدوين شده است و...