تخفیف ویژه!
کد شناسه :38860

خدا جونم بالاخره چطوري مي توانم خودم رادوست بدارم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب خدا جونم بالاخره چطوري مي توانم - بالاخره چطور مي توانم خودم را دوست داشته باشم؟ تمام عمر اين سوال را از خودم كردم چون در بيشتر طول زندگي ام خودم را دوست نداشتم.
احساس غم و غصه مي كردم، چون معتقد بودم به حد كافي خوب نيستم. شايد تو هم مثل من احساس ناكامي و كمي كاستي كني. افراد بسياري در سراسر دنيا وجود دارند كه مثل من ذره اي به خودشان علاقه مند نيستند. به همين دليل هم اين كتاب را نوشتم. اين احساس بايد تغيير كند و فقط خودت هستي كه مي تواني چنين كاري بكني.
ببين، وقتي همه ي چيزهايي را كه درك مي كني باور داشته باشي، همه ي آن دروغ هايي را كه به تو مي گويد در هيچ زمينه اي از زندگي ارزش و لياقت نداري، اين مسأله حالت تنفر از خود ايجاد مي كند. من با اين حالت بسيار آشنا هستم، چون در تمام جنبه هاي زندگي ام ارتباطات، امور مالي، حرفه و وضعيت اجتماعي، به شدت احساس نارضايتي مي كردم.
با اين حال ارتباطات، امور مالي، حرفه يا وضعيت اجتماعي نبود كه باعث شد من احساس كنم خودم را دوست دارم. من با نوشتن يك عالم نامه به خدا بود كه توانستم عشق به خود را ياد بگيرم و جواب هايي هم دريافت كردم و ...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب خدا جونم بالاخره چطوري مي توانم : اين كتاب، با آموزش روش هاي نامه نگاري به خدا و روايت داستان هاي معنوي، به شما در بالا بردن اعتماد به نفس، ايجاد تفكر مثبت و رسيدن به شناخت خود واقعي تان كمك مي كند.