تخفیف ویژه!
کد شناسه :37865

تئاتر ايران در گذر زمان (1)جادوي صحنه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

زندگي تئاتري عزت الله انتظامي در گف توگو با او به اولين جلد از مجموعه ي مفصل «تئاتر ايران در گذر زمان » شكل مي دهد. كتاب گا مبه گام در زندگي و روزهاي اين چهره ي برجسته ي تئاتر، سينما و تلويزيون جلو مي رود و درنهايت عكس هايي از دوران كاري او را به خواننده عرضه مي كند. فصل هاي كتاب عبارت اند از: جادوي صحنه، يك گفت وگو، پيش پرد هخواني در ايران، نگاه منتقدان و نمايش نگاري.