تخفیف ویژه!
کد شناسه :37861

پری های روزهای مدرسه1(مارسیا)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب پری های روزهای مدرسه1(مارسیا) : بخشی از کتاب- پسرها ژاکت های سبزرنگی پوشیده بودند و لبه های کلاهشان به قدری بلنند بود که صورتشان را پوشانده بود. آنها با غرور به سمت میزهای خالی که ته کلاس قرار داشت رفتند. آقای بیکر حضور و غیاب را تمام کرد ولی هیچ اسمی از دو تا پسری که در آمده بودند در لیست نبود و...