تخفیف ویژه!
کد شناسه :37739

ناصرالدین شاه قاجار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب حاضر پژوهشی است در پنجاه سال زندگانی ناصرالدینشاه از زمان تولد وی تا زمان مرگ محمدحسین خان سپه سالار . نویسنده با رویکردی مضمون محور تلاش کرده است با محوریت ناصدالدین شاه، تاریخ ایران را در بازه زمانی پیش گفته بررسی کند. از همین رو در هر کدام از فصلهای کتاب ، بدون وفاداری کامل به پیوستگاری رایج وقایع نگارانه گزارش های تاریخی، رخدادهای مهم مرتبط مطالعه شده اند. نویسنده هم چنین بدون آنکه بخواهد نتیجه گیری خاصی راه به مخاطب تحمیل کند، قضاوت نهایی را به خوانندگان وانهاده است .