حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :37701

تاریخ تفکر مسیحی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب تاریخ تفکر مسیحی - بررسی دو هزار سال تاریخ تفکر مسیحی ما را با طیفی وسیع از متفکران و متالهان آشنا می سازد که آثار و عقایدشان نه بر تفکر دینی مسیحیت که بر تفکر غیر دینی و فلسفی غرب تاثیرهای مهمی بر جای گذاشته است؛ اندیشمندانی چون: سنت آگوستین، سنت آکویناس، اشلایر ماخر، کرکگار، مارتین لوتر و... . درک تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی غرب، و تاثیرات متعاقب آن بر جوامع دیگر، فارغ از بررسی افکار و آثار این اندیشمندان ممکن نیست. در این کتاب اندیشه های بیش از یکصدهزار نفر از متفکران مسیحی، که به اشکال مختلف نقشی ماندگار در تاریخ تفکر دینی و فلسفی داشته اند، بررسی می شود و...