حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :40420

گزیده (35)هزارویک شب (1)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب گزیده (35)هزارویک شب (1) : این داستان و نزدیک به 200 حکایت کوتاه و بلند دیگر در مجموعه ای بنام (هزار و یک شب) گرد آمده است. درباره منشا و سیر تکوین و تدوین داستان های هزار و یک شب تحقیقات زیادی توسط محققین ایرانی و غیر ایرانی انجام گرفته است که هریک بنا به قرائن و شواهدی از کتاب، نظرات متفاوت و گاه متضادی ارائه کرده اند و...