تخفیف ویژه!
کد شناسه :40420

گزيده (35)هزارويك شب (1)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گزيده (35)هزارويك شب (1) : اين داستان و نزديك به 200 حكايت كوتاه و بلند ديگر در مجموعه اي بنام (هزار و يك شب) گرد آمده است. درباره منشا و سير تكوين و تدوين داستان هاي هزار و يك شب تحقيقات زيادي توسط محققين ايراني و غير ايراني انجام گرفته است كه هريك بنا به قرائن و شواهدي از كتاب، نظرات متفاوت و گاه متضادي ارائه كرده اند و...