تخفیف ویژه!
کد شناسه :36989

مجموعه اول 30جلدی فسقلی ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مجموعه 30جلدی فسقلی ها : کتاب مجموعه فسقلی ها شامل 30 جلد به نام های 1- لی لی لجبازه، 2- شوشو شکمو، 3- کاکا کثیفه، 4- نانی نازنازو، 5- جی جی جیغ جیغو، 6- ددی دست و پا چلفتی، 7- فری فراموشکار، 8- مومو اخمو، 9- هانی همچی دان، 10- بابی بی باک، 11- کامی کمکی، 12- بیدی بی ادب، 13- جودی جدی، 14- بیلی بی حوصله، 15- کاکی کنجکاو، 16- چی چی خبرچین، 17- تلی تلوزیونی، 18- رییس رییس، 19- جالی خجالتی، 20- دی دی دیرکن، 21- مری مرتب،22- تاشی آتش پاره، 23- سالی سلامت، 24- ماهی همیشه بیدار، 25- بالی خوش لباس، 26- قلی قلقلکی، 27- نگی نگران، 28- هالی حال بهم زن، 30- آنا خانم خانما می باشد و...