تخفیف ویژه!
کد شناسه :36808

فریادی از تاریکی (نبرد با شیاطین(9)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب فریادی از تاریکی (نبرد با شیاطین(9) : بخشی از کتاب- هیولای فرز و کوچکی شبیه عقرب، که صورتی نیمه انسانی درد، نیش خود را به چشم راست من فرو می کند. کره چشمم از حدقه بیرون می زند و جریان چسبناک خون از روی گونه ام پایین می آید. غرق در درد و رنج، با درماندگی فریاد می کشم، ولی چیزی که بعد از آن رخ می دهد از همه اینها وحشتناک تر است و...