تخفیف ویژه!
کد شناسه :36471

تقويت هوش (4) اولين كتاب مهدكوك من

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تقويت هوش (4) اولين كتاب مهدكوك من : مجموعه تقويت هوش براي شما طراحي شده است تا فرزندان خود را با آموزش از طريق كتاب، همراه با تفريح و سرگرمي آشنا كنيد. تصاوير و فعاليت هاي اين مجموعه براين اساس است كه مهارت هاي اوليه خواندن، نوشتن و شبيه يابي در كودكان پرورش يابد، اين مهارت ها شامل: شبيه يابي، تشخيص تفاوت ها، به خاطر آوردن، هماهنگي حركات چشم و دست، تمركز بر روي جزييات، صداها و رنگ ها است. در اين مجموعه، هر كتاب، به يك حيوان تعلق دارد و...