تخفیف ویژه!
کد شناسه :43061

گزینه ادب پارسی(12)ترانه های فایز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب گزینه ادب پارسی(12)ترانه های فایز : کتاب حاضر، نخستین چاپ ترانه های فایز است که به شیوه ای نو به کاوشی منتقدانه در زندگی و شعر فایز پرداخته. ویژگی ودیگر این کتاب، همراه شدن کتابشناسی فایز با آن است که نخستین کتابشناسی این موضوع به شمار می آید. بخش اصلی کتاب که ترانه های منسوب به فایز را دربرمی گیرد، به شکلی تنظیم شده است که استفاده از آن ساده باشد و...