حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :43060

گزینه ادب پارسی(9)گزیده مثنوی معنوی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گزینه ادب پارسی(9)گزیده مثنوی معنوی : کتابی که هم اکنون در دست شماست، گرچه بیشتر به گروه دوم متمایل است، با این همه خود را به داستانهای مثنوی محدود نکرده و خارج از چهارچوب قصه ها نیز دست به انتخاب زده است. از این روی می توان آن را نوینوعی گزیده داستانی مضمونی خواند. مقصود فراهم آورنده این گزیده از ترکیب این دو روش، دست یافتن به منتخبی کاملتر است و...