حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :36352

مکتب حافظ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب مکتب حافظ : جامعه ادبی و فرهنگی ایران، حافظ را از همان روزگار که دیوان و شعر او شناخته شده. هم شاعر و هم عارف شناخته و عوام و خواص با رسمی شناختن لقب لسان الغیب، او را یکی از اسرارداناا و آگاهان از عوالم غیبی تلقی کرده اند. همه بحث ها در چاپ های پنجگانه کتاب مکتب حافظ از نظر پایه و اساس و محور برای اثبات و شناساندن ماهیت این سخنور بزرگ و شعر او بوده و...