حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :414

وداع با خود تخریبی و دیگر تخریبی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب وداع با خود تخریبی و دیگر تخریبی - سال هاست که به عنوان روان شناس بالینی با بیماران کار می کنم و به این نتیجه شگفت انگیز رسیدم که درصد زیادی از بیماران و حتی افراد عادی به رفتارهای خود تخریب گرانه دست می زنند. رفتارهای خودتخریبی به شکل حاد و شدید آن مانند خودزنی به نسبت کمتر و به شکل خفیف تر آن مانند شیوه زندگی ناسالم و غفلت از خود به نسبت گسترده ای در بین مردم دیده می شود و متاسفانه اکثریت آنان را جوانان تشکیل می دهند. این موضوع نگران کننده مرا بر آن داشت تا در این راستا کتابی به زبان ساده برای عموم بنویسم، تا آن ها رفتارهای خود تخریبی خود را بشناسند و...