تخفیف ویژه!
کد شناسه :414

وداع با خود تخريبي و ديگر تخريبي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وداع با خود تخريبي و ديگر تخريبي - سال هاست كه به عنوان روان شناس باليني با بيماران كار مي كنم و به اين نتيجه شگفت انگيز رسيدم كه درصد زيادي از بيماران و حتي افراد عادي به رفتارهاي خود تخريب گرانه دست مي زنند. رفتارهاي خودتخريبي به شكل حاد و شديد آن مانند خودزني به نسبت كمتر و به شكل خفيف تر آن مانند شيوه زندگي ناسالم و غفلت از خود به نسبت گسترده اي در بين مردم ديده مي شود و متاسفانه اكثريت آنان را جوانان تشكيل مي دهند. اين موضوع نگران كننده مرا بر آن داشت تا در اين راستا كتابي به زبان ساده براي عموم بنويسم، تا آن ها رفتارهاي خود تخريبي خود را بشناسند و...