تخفیف ویژه!
کد شناسه :36084

تاريخ جهانگشاي جويني(2)تاريخ خوارزمشاهيان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تاريخ جهانگشاي جويني(2)تاريخ خوارزمشاهيان : تاريخ جهانگشاي جويني در شمار آثار نثر روايي و شاعرانه اي است كه مستقيما با شعر مرتبط است؛ يعني نويسنده آن از صناعات مختلفي كه خاص شعر است چون تشبيه و استعاره و نيز كنابه و مجاز و ساير شگردهاي مختلف بلاغي بهره مي گيرد و از تمهيدات زباني مختلف به ويژه صنايع بديع لفظي و معنوي براي آرايش كلام خويش استفاده مي كند، كه در مقدمه نخست به برخي از آن اشاره شد و...