تخفیف ویژه!
کد شناسه :36054

اسپیتاما- هخامنشیان از زبان نواده زرتشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب اسپیتاما- هخامنشیان از زبان نواده زرتشت : بخشی از کتاب- هرچند نابینا هستم، ولی بدبختی مهمتر این است که از حس شنوایی محروم نیستم. بنابراین ماگریز بودم روز گذشته در حدود شش ساعت، به سخنان به اصطلاح مورخی گوش بسپارم که نظراتش درباره جنگهای به قول آتنیها مادیک، به اندازه ای ابلهانه و سخیف بود که تنها سالخوردگی و آسیب پذیری مزاج، مانع شد در تماشاخانه اودئون، از جای برخیزم و به او پاسخی دهم و...