تخفیف ویژه!
کد شناسه :42969

صحيفه كامله سجاديه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب صحيفه كامله سجاديه : بخشي از كتاب-در سلسله روات صحيفه سجاديه نامي از يحيي بن زيد بميان ميآيد كه پس از شهادت پدرش زيدبن علي عليه السلام بسوي خراسان ميرفت و متوكل بن هارون بلخي از قول حضرت امام صادق عليه السلام خبر شهادت او را هم بدو باز ميگويد و همين خبر وحشت انگيز ايجاب ميكند كه يحيي صحيفه كامله سحاديه را به متوكل راوي حديث بسپارد و...