حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :35571

بی شعورهای پوست کلفت را بشناس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

بعد از پانزده سال بررسی و تحقیق روی بی شعورها؛ دکتر خاویر کرمنت فکر می کرد که درباره بیماری بی شعوری همه چیز را می داند. تا این که روزی با آنابلا معاون یک یاز دولت مردان آشنا شد. همان موقع فهمید که باید در مورد مسئله بی شعوری تجید نظر کند. با بررسی روی مسائل آنابلا ماهیت دو نوع بی شعور دیگر یعنی بی شعور های پوست کلفت و بی شعورهای تمام عیار برایش روشن شد! به این خاطر مجبور شد این کتاب را در مورد این دو نوع بی شعوری بنویسد. این کتاب دست بی شعورها را رو می کند و به تو به عنوان انسانی با معرفت تکنیک هایی را معرفی می کند که با به کارگیری آن ها می توانی بی شعورها را بشناسی ؛ آن ها را کنف کنی و نگذاری با زبان چرب و نرم و مکر و حیله ؛ زندگی تو و افراد با وجدان دیگر را تباه کنند.