تخفیف ویژه!
کد شناسه :40417

گزیده (36)هزارویک شب (2)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب گزیده (36)هزارویک شب (2) : بخشی از کتاب- حکایت کرده اند که در عهد خلافت هارون الرشید دو مرد بودند: یکی احمد دنف نام داشت و دیگری را حسن شومان می گفتند و هر دو خداوند مکر و حیلت بودند و کارهای عجیب از ایشان سر می زد و بدان سبب خلیفه ایشان را خلعت داده، احمد را مقدم میمنه و حسن شومان را مقدم میسره کرده بود و به هر یک از ایشان در ماهی هزار دینار می داد و...