حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :35109

راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه : این راهنما مبتنی بر استاندارد مدیریت پروژه است. استاندارد، سندی است که توسط متخصصان، عرف یا رضایت عموم به صورت یک مدل یا مثال ایجاد شده است. به عنوان یک استاندارد از موسسه استاندارهای ملی آمریکا، استاندارد مدیریت پروژه با استفاده از فرآیندی مبتنی بر مفاهیم اجماع نظر، باز بودن، روند قانونی و توازن توسعه داده شده است و...