تخفیف ویژه!
کد شناسه :34995

تاریخ جهانگشای جوینی(3)تاریخ اسماعیلیه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب تاریخ جهانگشای جوینی(3)تاریخ اسماعیلیه : اهمیت این جلد از لحاظ تاریخی منحصر به فرد بودن آن است؛ چه اغلب آثار تاریخی که پس از این کتاب به رشته تحریر درآمده اند تقریبا بی کم و کاست، همین مطالب را عینا تکرار کرده اند. این امر به دلیل گزارش مبسوطی است که جوینی در باب تاریخ شکل گیری جنبش شگرف و شگفت اسماعیلیه ارائه کرده است و...